Program pendidikan akademik yang diselenggarakan STIE Amsir Parepare adalah Program Sarjana yang merupakan jenjang pertama program akademik, mempunyai 148 sks dapat ditempuh sekurang-kurangnya 7 semester (3,5 tahun) dan selambat-lambatnya 14 semester (7 tahun)

Jenjang S.1 ini terbuka bagi Lulusan SMA / SMK / MA atau yang sederajat.